De overheid en MKB financieren

28 mei 2019

Alweer 5,5 jaar geleden ben ik gestart met de activiteiten die we vandaag de dag nog steeds voeren: ondernemers en vastgoedbeleggers laten zien wat er mogelijk is op het gebied van financiering en deze mogelijkheden vervolgens samen tot uitvoering brengen. Hierbij kijken we niet alleen naar banken maar ook naar alternatieve financieringsvormen, het inmiddels welbekende stapelen.

 

Er is veel verandert in de afgelopen jaren en het is goed te zien dat onze markt zich steeds verder professionaliseert. Ook de overheid ziet nu dat er maatregelen genomen moeten worden om MKB ondernemers te helpen bij het vergroten van de kans op financiering. Waar ik tot voor kort alleen door studenten gebeld werd om deel te nemen aan een onderzoek had ik afgelopen maand een call met een onderzoeker die zijn onderzoek gaat presenteren aan de tweede kamer.

 

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoekt Dialogic (www.dialogic.nl), samen met de Rotterdam School of Management en het Erasmus Centre for Entrepreneurship, de werking van de MKB-financieringsmarkt en de rol van de overheid in deze markt. Onderzocht wordt of het EZK MKB-financieringsbeleid en het samenspel van de diverse instrumenten, nog effectief is in het wegnemen van de knelpunten op de MKB-kapitaalmarkt. Ook de toekomstbestendigheid van het beleid wordt bezien. Hierbij wordt onder andere gekeken naar trends en ontwikkelingen (ook in andere Europese landen), naar de werking van de markt van alternatieve financiering en naar mogelijkheden om zelfregulering te verbeteren.

 

De kernvraag is: wat kan de overheid doen om ondernemers in Nederland te helpen bij het verkrijgen van financiering?
Ik heb daarin drie punten die in mijn ogen belangrijk zijn:

 

  1. Een borgstellingskrediet vanuit de staat mogelijk maken voor alternatieve geldverstrekkers. Hierdoor kan een partij, niet zijnde een bank, ook meer zekerheden verwerven en meer financieren tegen betere voorwaarden.
  2. Het lanceren van lokale initiatieven waarbij diverse partijen ondernemers ondersteunen bij diverse vraagstukken, waaronder financiering. Een mooi voorbeeld hiervan is Station88 in Tilburg. Dit is een loket welke door diverse partners mogelijk word gemaakt en ook Stapelfinancieringen huisvest hier.
  3. Beter opleiden van studenten accountancy op gebied van financiering in 2019 waardoor er meer kennis komt bij de toetreders op de arbeidsmarkt.

 

Naar mijn mening 3 punten die de markt verder verbeteren en het MKB flexibeler maakt in het verkrijgen van de juiste financiering.

 

Welke veranderingen zou u graag zien? Mail me rechtstreek op niels@stapelfinancieringen.nl.