Investeren als ondernemer

28 juni 2019

Investeren als ondernemer

Mijn vader zei vroeger altijd tegen mij: “jongen, als je aanzienlijk meer rente krijgt dan op de bank, dan klopt er iets niet”. Overigens vermoed ik dat hij niet verwacht had dat de rente een huidig niveau zou bereiken.  Verder is het natuurlijk wel zo dat een hoge, te ontvangen rente vaak gepaard gaat met bepaalde risico’s. Echter heb ik inmiddels geleerd dat het bepalen van de hoogte van de rente niet enkel afhangt van de risico’s. Zeker wanneer het een vastgoedfinanciering betreft.

Zo zijn bij het financieren van vastgoed vaak juist de voorwaarden die gesteld kunnen worden van doorslaggevend belang om de deal wel of niet te kunnen maken.  Een investeerder kan bijvoorbeeld op basis van een goede zekerheidspositie op het vastgoed voorstellen de aflossing uit te stellen, waardoor de maandelijks lasten beperkt blijven. Voor de leningnemer rechtvaardigt dit een hogere rente, aangezien dit vaak dan nog steeds ten goede komt van de maandelijkse lasten. De leningnemer heeft zijn financiering en besparing te pakken en de investeerder een aantrekkelijke rente.

Bovenstaande voorbeeld is slechts een van de vele mogelijke scenario’s om tot een optimale structuur te komen en te kunnen voorzien in financiering enerzijds en investering anderzijds. Voor dit soort van proposities benaderen wij vaak diverse investeerders, dan wel vermogenbeheerders in ons bestaande netwerk. Zo benaderen wij ze ook wanneer een start up zich bij ons meldt of wanneer een onderneming groeikapitaal nodig heeft. Dit soort van financieringen gaan vaak gepaard met een toevoeging van netwerk, dan wel ervaring. Door een toevoeging van het netwerk, dan wel ervaring binnen een branche wordt ook de kans van slagen voor de investeerder stukken groter en dus minder risicovol. En dat mes snijdt natuurlijk aan 2 kanten…

Wil je als vermogensbeheerder ook eens sparren over wat Stapelfinancieringen voor jouw klanten kan betekenen? Of wil je als ondernemer weten hoe jij door het verstrekken van financieringen jouw vermogen kan laten renderen. Mail me op jan@stapelfinancieringen.nl, dan zorg ik voor de lekkerste koffie bij het “schonste” kantoor van Tilburg.