SF Ondernemerstips #1: Groeien

28 januari 2018

Tip #1: Hoe realiseer je groei binnen je bedrijf?

Alle bedrijven starten vanuit een idee. Het succes wat hieruit voortkomt is afhankelijk wat er met dit idee gedaan wordt. Vaak word er gezegd dat de helft van de bedrijven de eerste drie jaar niet overleven. Tevens blijven heel veel bedrijven een eenmansbedrijf. Onderstaand een paar punten waar je als ondernemer op kunt letten bij de groei van je bedrijf:

Herontdekken idee:

Een bedrijf heeft alleen bestaansrecht wanneer men het vermogen heeft om zichzelf continu te herontdekken. In de snelle veranderende wereld kan het oorspronkelijke idee alweer achterhaald of irrelevant zijn. Daarnaast zullen concurrenten het idee snel oppikken en kopiëren. Bekende voorbeelden hiervan zijn Kodak en Nokia. Wanneer je het vermogen hebt om je bedrijf mee te laten bewegen met de markt zal er ruimte ontstaan voor groei. Wat kun jij op dit moment herontdekken binnen je oorspronkelijke idee?

Herontdekken van jezelf:

Wanneer je personeel aanneemt verander je van entrepreneur naar leider. Dit vereist andere skills van een ondernemer. Waar voorheen energie, passie en ideeën voldoende waren zal men zich nu moeten focussen op systemen, procedures en processen. Een ondernemer zal zich moeten ontwikkelen op gebied van delegeren, communiceren en coördineren, of zal iemand moeten aannemen om dit voor ze te doen. Ondernemers als Bill Gates en Steven Jobs hadden het vermogen om zich van ondernemer naar leider te transformeren, maar veel ondernemers hebben hier veel moeite mee. Sommige proberen het en falen, anderen blijven gewoon klein. Dit is een zeer belangrijk onderdeel in het groeiproces van een bedrijf. 

Balans vinden:

De mogelijkheid om te groeien hangt dus af van de skills en ambitie van de ondernemer. Maar om te overleven moet het idee uniek genoeg zijn om de eigen bestaansrecht te creëren.  Er moet een team staan met een ondernemend karakter. Uiteindelijk moeten de mensen het vermogen hebben om het idee te herontdekken. Geluk is een onderdeel, maar de balans van bovenstaande  factoren bepalen of een bedrijf klein blijft of gaat groeien.