SF Charity – Microfinanciering mei 2020

Dit is Gloriose Mushimiyimana, woonachtig in de Kimironko gemeenschap. Ze woont bij haar 3 kinderen. Gloriose heeft een eigen bedrijfje waarin ze houtskool verkoopt. Ze vraagt een lening aan van 150.000 RwFs (150 euro) om haar bedrijf van de grond te krijgen. Gloriose heeft al eerdere ervaring in het bedrijfsleven.

Stapelfinancieringen heeft deze financiering mogelijk gemaakt.