Vastgoedbelegging Rotterdam

20 april 2019

Dhr Ghoncheh was door een collega vastgoedbelegger naar ons doorverwezen. Dhr Ghoncheh is namelijk in het bezit van een tweetal panden en wilde een derde aankopen. Buiten het feit dat hij graag begeleid wilde worden gedurende het financieringstraject, was hij ook op zoek naar een strategisch partner die met hem mee kon denken over de mogelijkheden tot uitbreiding van zijn vastgoedportefeuille. Na zijn situatie te hebben geïnventariseerd en zijn behoeftes in kaart te hebben gebracht, hebben we gezamenlijk een strategie bepaald. Inmiddels is het derde pand aangekocht en staat ook pand nummer vier op stapel.

Ik ben vooral onder de indruk van de flexibiliteit en de enorme drang om er het maximale voor mij uit te halen. De opvolging en het continu up to date houden van de ontwikkelingen en mogelijkheden, heeft mij 100% het gevoel gegeven dat ik in control ben en de juiste beslissingen genomen worden.