De Commerce

Herfinanciering onroerend goed

De Commerce is een horecagelegenheid in het centrum van Kruisland en behoort sinds twee jaar tot de Café Top 100 van Nederland. De horecagelegenheid bevat vele facetten zoals een restaurant, biercafé, groot terras, feestzalen, catering op locatie en is tevens organisator van diverse regionale evenementen. De Commerce wil de regionale horecagelegenheid zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Het doel is de bezetting verder omhoog te brengen en de omzet verder te laten groeien. Door de vele verschillende mogelijkheden die het bedrijf te bieden heeft, is de doelgroep erg divers. De meeste gasten wonen binnen een straal van 30 km en in de zomer zijn er ook veel toeristen en fietsende passanten. Al met al zijn dus de ingrediënten aanwezig voor verdere groei…

Het leendoel is de herfinanciering van een hypothecaire financiering op het bedrijfsmatige onroerend goed samen met de financiering van aanvullend werkkapitaal. De reden van deze herfinanciering is een gewijzigd beleid bij de huidige financier inzake het financieren van MKB-bedrijven in het algemeen. Voor de herfinanciering van een hypothecaire lening bij de huidige financier is € 221.000,- benodigd. Samen met extra werkkapitaal en de bijkomende kosten van de herfinanciering komt de totale financieringsbehoefte op € 300.000,-.

Stapelfinancieringen Tilburg

De uitdaging in deze casus schuilt in het feit dat dhr. Maas een exploitatie heeft die slechts recent groeiend is. Een financiële verplichting zal daarom uitdagend zijn binnen de exploitatie. Groot voordeel daarentegen is de ruime zekerheidspositie waarin kan worden voorzien, dhr. Maas zelf heeft namelijk diverse panden die als onderpand kunnen gelden op de financiering. Een zeer belangrijk gegeven in deze aanvraag.

Stapelfinancieringen heeft samen met Collin Crowdfund een financieringsoplossing gevonden die past bij de situatie in de vorm van een hypothecair gedekte financiering. De looptijd bedraagt 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.500,-. Na de looptijd is er nog een restantschuld van € 150.000,- welke op dat moment kan worden afgelost uit de verkoop van onroerend goed of door middel van herfinanciering. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Een goede, passende oplossing binnen de huidige exploitatie die ervoor zorgt dat de Commerce de gewenste groei kan gaan doormaken.