Herfinanciering assurantie portefeuille

Een recente case zonder naam of toenaam

Desondanks een interessante aanvraag die we graag delen ;-)

Een van de eigenaren van een assurantiekantoor met hypotheekadvies benaderde Stapelfinancieringen Tilburg om zijn compagnon uit te kopen. Hij wilde verder het liefst onafhankelijk blijven van verzekeringsmaatschappijen om op die manier zijn klanten blijvend onafhankelijk te kunnen bedienen. Om deze reden zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden van een financiering…

Dus waar beginnen we dan? Met een grondige analyse van het financiële reilen en zeilen van de onderneming. Waar liggen de bedreigingen en waar liggen de kansen. Al vrij snel tijdens de analyse bleek dat er behoorlijk veel rente op de zakelijke hypotheek werd betaald en dat bood naar onze mening kansen. Uiteindelijk hebben we zowel het pand voor eigen gebruik als de assurantieportefeuille geherfinancierd. Met de besparing op de zakelijke hypotheek ontstond de nodige ruimte om ook de compagnon uit te kopen.

Doordat we samen met de accountant alles geherstructureerd hebben naar de nieuwe organisatie en de ondernemer lokaal goed bekend stond,  kon deze financiering geheel bancair worden ingevuld. Met vanzelfsprekend gunstige voorwaarden tot gevolg. Met een totale financiering van € 945.000 hebben deze ondernemer verder kunnen helpen en daarmee een extra basis gelegd voor hem om zijn bedrijf verder te laten groeien.