Hotel Brabant

Een pand aankopen zonder eigen inbreng!

Hotel Brabant heeft bij de overname enkele jaren geleden een koopoptie op het pand bedwongen die men al twee jaar wilde verzilveren. Allereerst om kosten te besparen, maar men heeft ook een aantal forse verbouwingen achter de rug waardoor het meer dan wenselijk was geworden om het pand in eigendom te krijgen. Echter, tot voor kort zonder resultaat omdat de bank niet de gehele som van € 800.000 wilde financieren.

Na de eerste contacten werd ons duidelijk dat dit een bijzonder familie bedrijf is met een goed trackrecord. Dit werd bevestigd door de bankier welke tevens te kennen gaf wel 43% van de aankoop te willen financieren. Samen met de ondernemer zijn we de alternatieven gaan bekijken. Uiteindelijk is er een mooie mix ontstaan van een bancaire hypotheek met lage rente, een aantal investeerders en een crowdfunding campagne welke samen hebben geleid tot de totale financiering van € 800.000.

“De stapel met voorbereidingen om de financiering rond te krijgen werd steeds groter. Mede door de samenwerking met Stapelfinancieringen is het in een snel en gedegen tijdsbestek geregeld”

Door het stapelen van de verschillende financieringsvormen heeft de ondernemer het pand nu dan eindelijk in bezit gekregen…